Klachten

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. U waarschijnlijk ook.

Toch kan het een keer voorkomen dat u vindt dat uw tandarts u verkeerd of onzorgvuldig heeft geȉnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.

Praat met uw tandarts

Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Advies van het TIP

Als u er samen niet uitkomt, kunt u een stapje verder gaan en telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP tel.: 0900-202 5012. € 0,15 per minuut). Het TIP is opgericht door de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De TIP-medewerker kan u verder adviseren. Het TIP raadt u soms aan uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen. Wij zijn aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling.